Natuurgebied de Borkeld bestaat uit jong bos, grote heidevelden, leemkuilen, akkers, graslanden en zelfs een stukje hoogveen. Het bos is tussen 1930 en 1950 aangeplant. Hier ligt ook het grootste jeneverbesstruweel van Nederland.

 

Het terrein is glooiend: de hoogste top, de Friezenberg ligt op veertig meter, het laagste punt op dertien meter boven de zeespiegel. Aan de rand van het gebied, nabij Holten, bevindt zich een informatiecentrum van IVN.

 

Door Staatsbosbeheer zijn verscheidene met paaltjes gemarkeerde wandelroutes uitgezet.

De Borkeld is ook een archeologisch reservaat. 13.000 jaar geleden waren hier al jagers/verzamelaars actief. De bewijzen zijn door hen achtergelaten in de vorm van stenen bijlen, huidenschrapers en andere werktuigen. De prehistorische grafheuvels en nederzettingsplaatsen die zijn gevonden zijn tussen de 6.000 en 4.000 jaar oud. In 1997 zijn door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek een tiental grafheuvels gerestaureerd.

 

Tot rust komen in Natuurgebied de Borkeld?

 

Bel direct voor een reservering